Profil Unit Perolehan

Visi

Menjadi unit yang cekap, berkesan dan sistematik dalam pengurusan perolehan   serta berintegriti ke arah mencapai tadbir urus terbaik.

Misi

Unit Perolehan komited untuk mewujudkan perkhidmatan pengurusan Perolehan yang terbaik dengan meningkatkan keupayaan, kecekapan dan keberkesanan, ketelusan , akauntabiliti dan integriti.

Objektif

Memastikan semua perolehan Jabatan diurus berlandaskan dasar dan prinsip perolehan Jabatan bagi menjamin perolehan yang terbaik dan berkesan, secara telus serta memastikan tidak berlakunya pembaziran, penyelewangan dan penyalahgunaan kuasa.

Fungsi Utama

Mengawal penyediaan PESANAN KERAJAAN (PK) JBN 53.

Menyediakan sebutharga mengikut cadangan/spesifikasi daripada bahagian/unit untuk pembelian terus dibawah RM20,000.00.

Mengeluarkan borang dan notis sebutharga untuk RM20,000.00 hingga RM250,000.00.

Menyediakan tender mengikut cadangan/spesifikasi daripada bahagian untuk jumlah RM250,001.00 ke atas.

Mengeluarkan borang dan notis tender untuk jumlah RM250,001.00 hingga keatas.

Menyediakan surat ke Kementerian Kewangan seperti:-

•     Pengecualian sebutharga/tender.

•   Permohonan pembelian khas yang mengunakan peruntukan  daripada Kementerian Kewangan.

•     Permohonan kelulusan untuk kerja-kerja kecemasan.

Piagam Pelanggan Bahagian Pentadbiran

1.  Memproses cadangan perolehan dari setiap bahagian dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan.

2.  Menyemak semua bil/tuntutan dalam tempoh 3 hari dari tarikh dokumen sokongan yang lengkap diterima daripada semua bahagian untuk dikemukakan ke bahagian Akaun untuk pemprosesan pembayaran.

Alamat kami:

Jabatan Keretapi Negeri Sabah, No.1, Aeropod Road, Off Jalan Kepayan, 88200 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

Emel: helpline.keretapi@gmail.com / korporat.keretapisabah@gmail.com

Faks: 088-279319

Dasar Hak Cipta: Semua bahan termasuk kandungan, maklumat, teks, imej, grafik, aplikasi, fail bunyi, fail video, susunan struktur, kod sumber dan semua aspek lain adalah hak cipta oleh Jabatan Keretapi Negeri Sabah kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipaparkan, diterbitkan semula, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diniagakan dalam apa jua cara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Jabatan Keretapi Negeri Sabah.

Penafian: Jabatan Keretapi Negeri Sabah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman web ini atau dimasukkan sebagai pautan. Tiada tanggungjawab akan diterima untuk ketepatan, kesempurnaan, atau kesesuaian maklumat untuk tujuan pengguna. Bagi sesiapa yang menggunakan maklumat untuk sebarang tujuan dinasihatkan untuk mendapatkan pengesahan daripada jabatan dan agensi yang berkaitan, atau sumber yang betul.


ADUAN AWAM

Jabatan Keretapi Negeri Sabah, No. 1, Jalan Aeropod, Off Jalan Kepayan, 88200 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

latihankorporat@gmail.com

088-279 300