Profil Bahagian Pentadbiran

Latar Belakang

Bahagian Pentadbiran merupakan nadi pengurusan keseluruhan Jabatan Keretapi Negeri Sabah (JKNS) dan juga merupakan antara bahagian terawal yang ditubuhkan seiring dengan perjalanan dan pembangunan operasi perkhidmatan keretapi.

Peranan Bahagian Pentadbiran bukan sahaja terhad kepada urusan personel dan sumber manusia, tetapi juga meliputi hal ehwal pengurusan pejabat secara keseluruhan, centralised bagi pelaksanaan dasar-dasar awam, mengurus prestasi kakitangan, tindakan disiplin dan tatatertib, urusan pejabat dan kelengkapan, pengurusan fail dan rekod, pengurusan aset, pinjaman kerajaan, keselamatan, insurans, perubatan, kebajikan pekerja, penggunaan ICT, pakaian seragam dan sebagainya.

Untuk memastikan Bahagian Pentadbiran beroperasi dengan lancar, teratur dan efisien dalam pengurusan dalamannya, bahagian ini telah dibahagikan kepada empat unit utama, iaitu:

(1) Perkhidmatan

(2) Perjawatan

(3) Latihan & Korporat

(4) ICT & Multimedia

Setiap unit mempunyai fungsi, bidang dan tanggung jawab tertentu yang menjurus ke arah menjayakan pelaksanaan objektif, fungsi dan Piagam Pelanggan Bahagian Pentadbiran pada keseluruhannya. Fungsi-fungsi ini semakin bertambah dari masa ke semasa seiring dengan pembaharuan dasar dan polisi pihak kerajaan. Pada masa kini, Bahagian Pentadbiran diketuai oleh seorang Ketua Pegawai Tadbir, Gred N44.

Objektif

(1) Memastikan pengurusan dan pembangunan sumber manusia yang cekap dan relevan untuk semua kakitangan JKNS.

(2) Memberikan khidmat pengurusan pentadbiran yang berkesan dan memenuhi kehendak pelanggan.

Fungsi Utama

(1) Mengurus hal ehwal personel dan perjawatan kakitangan.

(2) Menguruskan pembangunan sumber manusia.

(3) Pengurusan dan pentadbiran pejabat secara keseluruhan.

(4) Pengurusan fail dan rekod.

(5) Pengurusan program ICT & Multimedia.

(6) Menyelaras kan program kualiti dan produktiviti serta program-program rasmi jabatan.

(7) Mengawal selia aduan dan maklum balas pelanggan.

Piagam Pelanggan Bahagian Pentadbiran

Kami berjanji akan:

(1) Memproses permohonan berkaitan pelanjutan tempoh percubaan, pengesahan jawatan, pemberian taraf berpencen dan syor memangku, menanggung berserta dokumen yang lengkap dalam masa tujuh (7) hari waktu bekerja sebelum dikemukakan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan JPAN.

(2) Menyampai kan keputusan berkaitan permohonan perjawatan daripada SPANS/JPANS kepada kakitangan dalam masa lima (5) hari waktu bekerja.

(3) Memproses permohonan pinjaman kerajaan sehingga diluluskan oleh Ketua Jabatan dalam masa 14 hari waktu bekerja.

(4) Memberi maklum balas terhadap aduan daripada pelanggan (bertulis/lisan) dalam masa tiga (3) hari waktu bekerja.

(5) Melaksana kan kursus (dalaman/luaran) yang telah diluluskan oleh Ketua jabatan dalam masa 14 hari waktu bekerja.

(6) Mengemas kini maklumat dalam SM2 dalam masa tiga (3) hari waktu bekerja setelah maklumat dalam buku perkhidmatan diterima.

(7) Menyampai kan keputusan sebut harga dan tender dalam masa lima (5) hari waktu bekerja.

(8) Memohon cuti dalam tempoh tiga (3) hari sebelum bercuti.

Alamat kami:

Jabatan Keretapi Negeri Sabah, No.1, Aeropod Road, Off Jalan Kepayan, 88200 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

Emel: helpline.keretapi@gmail.com / korporat.keretapisabah@gmail.com

Faks: 088-279319

Dasar Hak Cipta: Semua bahan termasuk kandungan, maklumat, teks, imej, grafik, aplikasi, fail bunyi, fail video, susunan struktur, kod sumber dan semua aspek lain adalah hak cipta oleh Jabatan Keretapi Negeri Sabah kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipaparkan, diterbitkan semula, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diniagakan dalam apa jua cara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Jabatan Keretapi Negeri Sabah.

Penafian: Jabatan Keretapi Negeri Sabah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman web ini atau dimasukkan sebagai pautan. Tiada tanggungjawab akan diterima untuk ketepatan, kesempurnaan, atau kesesuaian maklumat untuk tujuan pengguna. Bagi sesiapa yang menggunakan maklumat untuk sebarang tujuan dinasihatkan untuk mendapatkan pengesahan daripada jabatan dan agensi yang berkaitan, atau sumber yang betul.


ADUAN AWAM

Jabatan Keretapi Negeri Sabah, No. 1, Jalan Aeropod, Off Jalan Kepayan, 88200 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

latihankorporat@gmail.com

088-279 300