Soalan Lazim Pembekal Kepada Bahagian Akaun

1. Berapa lama baucar bayaran bagi tuntutan  akan diproses?

1 hingga 5 hari bekerja sekiranya dokumen lengkap dan teratur.

2. Bilakah tarikh akhir penerimaan borang atau penyata tuntutan Bayaran Am?

Untuk mematuhi A.P. 103, tuntutaan hendaklah dikemukakan dengan segera dan bayaran perlu dibuat tidak lewat dari 7 hari bekerja dari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan sempurna.

Apakah proses kerja untuk permohonan melaksana kerja?

(bagi anggaran RM 50,000.00 ke bawah)

Langkah 1:
Permohonan Memanggil Sebutharga

Langkah ini disediakan oleh bahagian yang terlibat


a) Sediakan skop dan spesifikasi serta anggaran kerja.

b) Sediakan borang ‘Permohonan Memanggil Sebutharga’ dengan lengkap di ruang yang berkenaan.

c) Kemukakan ke Bahagian Akaun

Langkah 2:
Semakan Bahagian Akaun

Bahagian Akaun akan melakukan perkara-perkara berikut:


a) Periksa baki peruntukan dan rekod liabiliti.

b) Tandatangan borang diruang yang ditetapkan.

c) Kemukakan borang kepada Pengurus Besar.

Langkah 3:
Semakan Pengarah

Pengarah akan...


a) Menetapkan sama ada permohonan diberikan status Lulus/Tidak Lulus.

b) Menyerahkan kepada Pembantu Khas (PA) untuk diserahkan kembali kepada Bahagian yang terlibat.

Langkah 4:
Tindakan Lanjutan

Bahagian yang terlibat akan...


a) Menyediakan dokumen sebutharga jika diluluskan

b) Mengambil tindakan terhadap teguran jika tidak diluluskan

c) Membuat tawaran sebutharga melalui iklan/notis.

Langkah 5:
Semakan Jawatankuasa Sebutharga

Jawatankuasa Sebutharga akan…


a) Menyediakan dokumen pembukaan dan keputusan sebutharga.

b) Membuka sebutharga dan menyemak dokumen yang dikemukakan

c) Mengemukakan dokumen kepada Jawatankuasa Teknikal Sebutharga untuk penilaian.

d) Menerima kembali analisa sebutharga dari Jawatankuasa Penilaian.

e) Membuat keputusan.

f) Mengeluarkan surat lantikan kepada Penyebutharga yang berjaya.

Langkah 6:
Penyerahan Dokumen Kepada Bahagian Akaun

Kemukakan Lampiran A dan B serta dokumen sebutharga kepada Bahagian Akaun.

Langkah 7:
Penyediaan Perintah Kerja Am

Sediakan Perintah Kerja Am (PKA) dimana PKA akan ditandatangani oleh Ketua Jabatan dan Kontraktor yang berjaya.

Langkah 8:
Pemulaan Kerja

Kerja dimulakan mengikut skop dan spesifikasi yang ditetapkan.

Langkah 9:
Penyiapan Kerja dan Tuntutan Bil/Invois

Kerja siap, syarikat kemukakan tuntutan/bil/invois.

Langkah 10:
Pemeriksaan Kerja

Bahagian yang terlibat melakukan yang berikut...


a) Kerja yang dituntut diperiksa dan pengesahan kerja siap dibuat oleh pegawai berkenaan.

b) Pegawai berkuasa dan kontraktor tandatangan PKA.

Langkah 11:
Kelulusan Pembayaran

Kemukakan tuntutan kepada Pengurus Besar untuk kelulusan pembayaran.

Langkah 12:
Penyediaan Baucar Bayaran

Sediakan baucar bayaran.

Nota:


a) Bagi Kerja/Perkhidmatan/Perbekalan yang bernilai di atas RM50,000.00 perlu sediakan dan menandatangani kontrak mengikut format yang ditetapkan (bukan PKA) yang disediakan oleh Bahagian yang terlibat.


b) Sekiranya Waran Peruntukan bukan daripada peruntukan jabatan sedia ada (Contoh daripada MOT/MOF) Waran Peruntukan perlu dikemukakan ke Bahagian Akaun dengan serta merta apabila diterima oleh jabatan ini untuk kemaskini SISVOT.

Alamat kami:

Jabatan Keretapi Negeri Sabah, No.1, Aeropod Road, Off Jalan Kepayan, 88200 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

Emel: helpline.keretapi@gmail.com / korporat.keretapisabah@gmail.com

Faks: 088-279319

Dasar Hak Cipta: Semua bahan termasuk kandungan, maklumat, teks, imej, grafik, aplikasi, fail bunyi, fail video, susunan struktur, kod sumber dan semua aspek lain adalah hak cipta oleh Jabatan Keretapi Negeri Sabah kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipaparkan, diterbitkan semula, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diniagakan dalam apa jua cara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Jabatan Keretapi Negeri Sabah.

Penafian: Jabatan Keretapi Negeri Sabah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman web ini atau dimasukkan sebagai pautan. Tiada tanggungjawab akan diterima untuk ketepatan, kesempurnaan, atau kesesuaian maklumat untuk tujuan pengguna. Bagi sesiapa yang menggunakan maklumat untuk sebarang tujuan dinasihatkan untuk mendapatkan pengesahan daripada jabatan dan agensi yang berkaitan, atau sumber yang betul.


ADUAN AWAM

Jabatan Keretapi Negeri Sabah, No. 1, Jalan Aeropod, Off Jalan Kepayan, 88200 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

latihankorporat@gmail.com

088-279 300